RSS

Üzleti terv – sablon

09 Feb

Ha megfogadtad korábbi tanácsomat, és elgondolkodtál azokon a kérdéseken, amelyek egy üzleti terv összeállításában segítenek, már biztosan elkészültél céged üzleti tervével. Ám ha magamból indulok ki, azt kell feltételeznem Rólad, hogy ugyan elgondolkodtál a kérdéseken, de félretetted a dolgot azzal, hogy majd megcsinálod – majd nekiülsz, és megírod! … ITT AZ IDŐ, hogy komolyan beleásd magad a munkába – hidd el, megéri!

Most adok egy sablont, amit használhatsz. (A korábbi vonalvezetőt itt találod!)

ÜZLETI TERV

 

I.                   VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvalllása, filozófiája

Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés, célpiacok, marketing stratégia

A vállalkozás felépítése, működése. (Önálló vállalkozás, franchise, leányvállalat? Kik a fő beszállítók?)

A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni

 

 

II.                 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

 

 • A vállalkozás alapadatai

–          működési forma (önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb)

–          tulajdonosok (névvel, címmel)

–          törvényes képviselők (névvel, címmel)

–          a vállalkozás pontos neve

–          a vállalkozás székhelye, telephelyei

–          a vállalkozás mikor lett bejegyezve

–          a vállalkozás fő tevékenysége

–          a vállalkozás melléktevékenységei

–          elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)

–          esetleg a finanszírozási igény jelzése, az adatok bizalmas kezelésre vonatkozó információk

 

 • A vállalkozás története

már működő vállalkozás esetén:

–             a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre

–             cégfilozófia, a vállalat küldetése

–             a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok

–             díjak, szakmai elismerések

–             folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

most induló vállalkozás esetén:

–             cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

 

III.              MARKETING TERV

 

 • Ágazati áttekintés

–          az iparágat érintő társadalmi változások

–          technológiai változások, újítások

–          politkai környezet, jogszabályi keretek változása

–          demográfiai változások

–          gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)

–          környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)

–          az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére

–          új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

 

 • Termékek, szolgáltatások

–          a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői

–          milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára

–          hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest

–          miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól

–          mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő hasonló termék / szolgáltatás

–          további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai specifikációk, diagarammok

–          a terv realitásának kritikája

–          kockázati tényezők

 

 

 • Piaci szegmentáció

a célcsoport demográfiai jellemzői:

–              életkor

–              anyagi helyzet / jövedelem

–              nem

–              családi állapot

–              eltartottak száma

–              foglalkozás

–              lakóhely

–              átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)

–              vásárlások gyakorisága

a célcsoport pszichológiai jellemzői:

–             a célcsoport által követett életmód rövid leírása

–             milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások

–             mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők

–             a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e

–             mekkora a célpiac mérete

–              a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül

–             a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül

–             léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)

 

 • Versenytársak vizsgálata

A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:

–          a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása

–          a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése

–          a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai

–          a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik

–          a versenytárs marketing, reklámtevékenysége

–          a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak

mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit

mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja

kik a versenytárs beszállítói

ilyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs

 

 

 • Marketing Mix

Promóció:

–              online hirdetési módok

–              szórólapok

–              a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)

–              DM levél

–              hirdetés a nyomtatott sajtóban

–              rádióban

–              televízióban

–              személyes eladás

–              szponzoráció

–              merchandising

–              eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, “egyet fizet, kettőt kap” stb)

 

Disztribúció:

–              a vállalkozás területi elhelyezkedés

–              marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín

–              disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín

–              milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak

–              a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés

 • online
 • kereskedelmi hálózatokban
 • disztribútorokon keresztül
 • közvetítőkön keresztül
 • személyes eladással
 • egyéb

 

Ár:

–              a vállalkokzás által használt árképzési elvek

 • költségelvű árképzés
 • kereslettől függő árképzés
 • versenytársakhoz igazodó árképzés

–             árdiferenciálás (felárak, árengedmények)

–             mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)

–             a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat

 

Termékek / szolgáltatások:

–          a kínált termékek / szolgáltatások típusa

–          a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)

–          milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál

–          a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya

 • azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
 • egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
 • egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások

–          alkalmazott termék – piac stratégiák:

 • piackiaknázás
 • piacfejlesztés
 • termékfejlesztés
 • diverzifikáció
 • termékkivonás a piacról

–          a termékfejlesztések ütemezése

–          a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

 

IV.              MŰKÖDÉSI TERV

 

 • Fejlesztési elemzés

–          a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van

–          mikorra várható a fejlesztés befejezése

–          a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak

–          milyen feladatok várnak még elvégzésre

–          kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)

–          a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

 

 

 • Gyártási terv

–          a vállalkozás fő beszállítói

–          a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)

–          milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás

–          a gyártási  / előállítási folyamat rövid bemutatása

–          a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása

–          mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők

–          milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása

–          milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)

–          alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban

–          milyen szervízhálózatot működtet a cég

–          jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

 

 

V.                 VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

 

 • Vezetőség, tisztségviselők

–          kik a vállalkozás alapítói

–          kik az aktív befektetők

–          kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében

–          kik az igazgatók

–          van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak

–          kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó

–          ábra mellékelése a szervezeti sémáról

 

 •  Személyzeti politika és stratégia

 

–          az alkalmazottak felvételének az ütemezése

–          milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál

–          igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában

–          milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás

–          létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

 

 

VI.              PÉNZÜGYI TERV

 

 • A jövedelemterv

–          a tervév értékesítési árbevételére, forgalmára ad előrejelzést

–          tartalmazza az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket, a különféle költség-ráfordításokat, a pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait, az üzleti tevékenység és pénzügyi műveletek eredményeit, stb.

–          összességében a vállalati nyereség (vagy veszteség) kimutatására szolgál

 • Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése

–          megmutatja az értékesítésnek mekkora volumene mellett a cég se nem nyereséges, se nem veszteséges (azaz épp fedezi az összes – állandó és változó – költségeit)

–          milyen árbevétel és kapacitáskihasználás felett várható a cégnél nyereség

 • Mérleg

–          a cég vagyoni és pénzügyi, likviditási helyzetéről tájékoztat egy adott időpontra nézve

 

 • Pénzforgalmi terv

–          az üzleti tevékenység dinamikáját jelzi, a különféle bevételek és kiadások tükrében

–          csakis a tényleges pénzmozgással járó kiadásokat és bevételeket tartalmazza

–          pénzforgalmi becslések

 

 

VII.            SZERVEZETI TERV

 

–          tulajdonforma

–          társak vagy részvényesek

–          vezetők hatásköre

–          a vezetők szakmai háttere, rövid szakmai életrajza

–          a munka és a felelősség megosztása

–          szervezeti és működési szabályzat

 

VIII.         (Bizonyos típusú üzleti terveknél) KOCKÁZATELEMZÉS

 

–          a környezeti és vállalati belső elemzés (SWOT- analízis)

–          új technológia kockázata: felkészülés a váratlan eseményekre

 

IX.                 MELLÉKLETEK

 

A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja.

Általában az alábbiakat szokás mellékelni:

–          eredmény-kimutatás

–          mérleg

–          pénzforgalmi terv

–          alapító okirat, cégbírósági végzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány

–          igazolás a kamarai tagságról

–          igazolás, hogy nincs köztartozás (TB, APEH, VPOP)

–          vállalkozási vagyonkimutatás, vagy működési engedély

–          utolsó teljes gazdasági év mérlege (új vállalkozás esetén nyitómérleg)

–          a fejlesztési hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok (ha hitelért készült az üzleti terv)

–          létesítmény esetén engedélyezési dokumentumok (hatósági engedély)

–          árajánlatok

–          szállítói árajánlatok

–          előszerződések, bérleti és egyéb szerződések

–          levelezés (megállapodások, szándéknyilatkozatok)

–          piackutatási adatok

–          egyéb dokumentumok

 
2 hozzászólás

Szerző: be 2012. február 9. csütörtök hüvelyk Üzleti terv, üzletfejlesztés

 

2 responses to “Üzleti terv – sablon

Minden vélemény számít!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

%d blogger ezt kedveli: