RSS

Üzleti terv – sablon

09 feb

Ha megfogadtad korábbi tanácsomat, és elgondolkodtál azokon a kérdéseken, amelyek egy üzleti terv összeállításában segítenek, már biztosan elkészültél céged üzleti tervével. Ám ha magamból indulok ki, azt kell feltételeznem Rólad, hogy ugyan elgondolkodtál a kérdéseken, de félretetted a dolgot azzal, hogy majd megcsinálod – majd nekiülsz, és megírod! … ITT AZ IDŐ, hogy komolyan beleásd magad a munkába – hidd el, megéri!

Most adok egy sablont, amit használhatsz. (A korábbi vonalvezetőt itt találod!)

ÜZLETI TERV

 

I.                   VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvalllása, filozófiája

Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés, célpiacok, marketing stratégia

A vállalkozás felépítése, működése. (Önálló vállalkozás, franchise, leányvállalat? Kik a fő beszállítók?)

A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni

 

 

II.                 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

 

 • A vállalkozás alapadatai

-          működési forma (önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb)

-          tulajdonosok (névvel, címmel)

-          törvényes képviselők (névvel, címmel)

-          a vállalkozás pontos neve

-          a vállalkozás székhelye, telephelyei

-          a vállalkozás mikor lett bejegyezve

-          a vállalkozás fő tevékenysége

-          a vállalkozás melléktevékenységei

-          elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)

-          esetleg a finanszírozási igény jelzése, az adatok bizalmas kezelésre vonatkozó információk

 

 • A vállalkozás története

már működő vállalkozás esetén:

-             a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre

-             cégfilozófia, a vállalat küldetése

-             a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok

-             díjak, szakmai elismerések

-             folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

most induló vállalkozás esetén:

-             cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

 

III.              MARKETING TERV

 

 • Ágazati áttekintés

-          az iparágat érintő társadalmi változások

-          technológiai változások, újítások

-          politkai környezet, jogszabályi keretek változása

-          demográfiai változások

-          gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)

-          környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)

-          az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére

-          új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

 

 • Termékek, szolgáltatások

-          a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői

-          milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára

-          hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest

-          miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól

-          mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő hasonló termék / szolgáltatás

-          további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai specifikációk, diagarammok

-          a terv realitásának kritikája

-          kockázati tényezők

 

 

 • Piaci szegmentáció

a célcsoport demográfiai jellemzői:

-              életkor

-              anyagi helyzet / jövedelem

-              nem

-              családi állapot

-              eltartottak száma

-              foglalkozás

-              lakóhely

-              átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)

-              vásárlások gyakorisága

a célcsoport pszichológiai jellemzői:

-             a célcsoport által követett életmód rövid leírása

-             milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások

-             mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők

-             a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e

-             mekkora a célpiac mérete

-              a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül

-             a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül

-             léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)

 

 • Versenytársak vizsgálata

A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:

-          a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása

-          a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése

-          a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai

-          a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik

-          a versenytárs marketing, reklámtevékenysége

-          a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak

mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit

mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja

kik a versenytárs beszállítói

ilyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs

 

 

 • Marketing Mix

Promóció:

-              online hirdetési módok

-              szórólapok

-              a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)

-              DM levél

-              hirdetés a nyomtatott sajtóban

-              rádióban

-              televízióban

-              személyes eladás

-              szponzoráció

-              merchandising

-              eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, “egyet fizet, kettőt kap” stb)

 

Disztribúció:

-              a vállalkozás területi elhelyezkedés

-              marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín

-              disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín

-              milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak

-              a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés

 • online
 • kereskedelmi hálózatokban
 • disztribútorokon keresztül
 • közvetítőkön keresztül
 • személyes eladással
 • egyéb

 

Ár:

-              a vállalkokzás által használt árképzési elvek

 • költségelvű árképzés
 • kereslettől függő árképzés
 • versenytársakhoz igazodó árképzés

-             árdiferenciálás (felárak, árengedmények)

-             mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)

-             a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat

 

Termékek / szolgáltatások:

-          a kínált termékek / szolgáltatások típusa

-          a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)

-          milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál

-          a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya

 • azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
 • egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
 • egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások

-          alkalmazott termék – piac stratégiák:

 • piackiaknázás
 • piacfejlesztés
 • termékfejlesztés
 • diverzifikáció
 • termékkivonás a piacról

-          a termékfejlesztések ütemezése

-          a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

 

IV.              MŰKÖDÉSI TERV

 

 • Fejlesztési elemzés

-          a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van

-          mikorra várható a fejlesztés befejezése

-          a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak

-          milyen feladatok várnak még elvégzésre

-          kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)

-          a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

 

 

 • Gyártási terv

-          a vállalkozás fő beszállítói

-          a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)

-          milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás

-          a gyártási  / előállítási folyamat rövid bemutatása

-          a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása

-          mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők

-          milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása

-          milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)

-          alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban

-          milyen szervízhálózatot működtet a cég

-          jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

 

 

V.                 VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

 

 • Vezetőség, tisztségviselők

-          kik a vállalkozás alapítói

-          kik az aktív befektetők

-          kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében

-          kik az igazgatók

-          van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak

-          kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó

-          ábra mellékelése a szervezeti sémáról

 

 •  Személyzeti politika és stratégia

 

-          az alkalmazottak felvételének az ütemezése

-          milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál

-          igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában

-          milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás

-          létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

 

 

VI.              PÉNZÜGYI TERV

 

 • A jövedelemterv

-          a tervév értékesítési árbevételére, forgalmára ad előrejelzést

-          tartalmazza az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket, a különféle költség-ráfordításokat, a pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait, az üzleti tevékenység és pénzügyi műveletek eredményeit, stb.

-          összességében a vállalati nyereség (vagy veszteség) kimutatására szolgál

 • Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése

-          megmutatja az értékesítésnek mekkora volumene mellett a cég se nem nyereséges, se nem veszteséges (azaz épp fedezi az összes – állandó és változó – költségeit)

-          milyen árbevétel és kapacitáskihasználás felett várható a cégnél nyereség

 • Mérleg

-          a cég vagyoni és pénzügyi, likviditási helyzetéről tájékoztat egy adott időpontra nézve

 

 • Pénzforgalmi terv

-          az üzleti tevékenység dinamikáját jelzi, a különféle bevételek és kiadások tükrében

-          csakis a tényleges pénzmozgással járó kiadásokat és bevételeket tartalmazza

-          pénzforgalmi becslések

 

 

VII.            SZERVEZETI TERV

 

-          tulajdonforma

-          társak vagy részvényesek

-          vezetők hatásköre

-          a vezetők szakmai háttere, rövid szakmai életrajza

-          a munka és a felelősség megosztása

-          szervezeti és működési szabályzat

 

VIII.         (Bizonyos típusú üzleti terveknél) KOCKÁZATELEMZÉS

 

-          a környezeti és vállalati belső elemzés (SWOT- analízis)

-          új technológia kockázata: felkészülés a váratlan eseményekre

 

IX.                 MELLÉKLETEK

 

A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja.

Általában az alábbiakat szokás mellékelni:

-          eredmény-kimutatás

-          mérleg

-          pénzforgalmi terv

-          alapító okirat, cégbírósági végzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány

-          igazolás a kamarai tagságról

-          igazolás, hogy nincs köztartozás (TB, APEH, VPOP)

-          vállalkozási vagyonkimutatás, vagy működési engedély

-          utolsó teljes gazdasági év mérlege (új vállalkozás esetén nyitómérleg)

-          a fejlesztési hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok (ha hitelért készült az üzleti terv)

-          létesítmény esetén engedélyezési dokumentumok (hatósági engedély)

-          árajánlatok

-          szállítói árajánlatok

-          előszerződések, bérleti és egyéb szerződések

-          levelezés (megállapodások, szándéknyilatkozatok)

-          piackutatási adatok

-          egyéb dokumentumok

About these ads
 
2 hozzászólás

Szerző: be 2012. február 9. csütörtök hüvelyk Üzleti terv, üzletfejlesztés

 

2 responses to “Üzleti terv – sablon

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

%d blogger ezt szereti: